WYMIENIAMY OKNA Z PREMIĄ

Planujesz wymianę okien? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o pomoc finansową na ten cel.

Do termomodernizacji domu państwo dopłaca nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Ciepłe miesiące to doskonały czas na odnowienie domu, w tym wymianę okien. Jeśli prowadzony przez nas remont ma ponadto na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, tzw. termomodernizację, możemy ubiegać się wsparcie finansowe na ten cel. Z jego pomocą będziemy mogli na przykład: ocieplić ściany, wymienić okna czy usprawnić system grzewczy.

Dzięki efektywnej termomodernizacji realne jest obniżenie wydatków na energię nawet o około 50%. Sama wymiana okien na te szczelniejsze, o niskim współczynniku przenikania ciepła Uw pozwala na zredukowanie zużycia ciepła w domu o około 10-25%. Warto także pamiętać, że oprócz mniejszych wydatków na ogrzewanie, termomodernizacja przynosi jeszcze wiele innych korzyści. Dzięki niej zyskujemy komfort cieplny w budynkach oraz chronimy środowisko naturalne przed nadmierną emisją szkodliwych gazów cieplarnianych.

Decydując się na termomodernizację domu, warto skorzystać ze wsparcia finansowego – w postaci premii termomodernizacyjnej. Jest ona udzielana w ramach środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów i pokrywa do 16% kosztów poniesionych na remont domu.

Jak ubiegać się o pomoc?

Podstawowym warunkiem otrzymania premii termomodernizacyjnej jest wykonanie audytu energetycznego. Jest to ekspertyza, która pokaże zakres najbardziej opłacalnych prac z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt może przeprowadzić jedynie uprawniony do tego celu audytor. Ich listę znajdziemy na przykład na stronie Zrzeszenie Audytorów Energetycznych – www.zae.org.pl.

Kolejnym krokiem do uzyskania premii jest wybór banku udzielającego kredytów termomodernizacyjnych oraz złożenie odpowiedniego wniosku w tym celu. Należy do niego dołączyć audyt energetyczny i wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Aktualną listę tych banków znajdziemy, miedzy innymi, na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Okna patentem na oszczędność energii

Decydując się na termomodernizację domu, a w jej ramach – na wymianę okien, warto rozważyć wybór energooszczędnej stolarki otworowej. Poznamy ją po niskim współczynniku przenikania ciepła Uw. Kupując okna, zwróćmy uwagę, by parametr ten był wyliczony dla całego okna, a nie jedynie dla szyby. Dzięki temu mamy pewność, że zakupione produkty będą skutecznie chronić nasz dom przed zimnem, a nas – przed nadmiernymi wydatkami na ogrzewanie.

Obecnie, na polskim rynku, standardem są okna, których współczynnik Uw nie przekracza 1,5 W/m2K. Na potrzeby energooszczędnego budownictwa producenci okien wciąż starają się obniżać ten współczynnik.

Źródło: www.oknoplast.com.pl

Share this post