Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://andrzejpaszkiewicz.pl.piastzmigrod.smarthost.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe, ciasteczka

Dane przesłane poprzez formularze kontaktowe i ciasteczka wykorzystujemy tylko do zrealizowania zamówienia lub odpowiedzi na zapytania. Danych nie udostępniamy innym podmiotom.

RODO

PPHU Paszkiewicz Andrzej z siedzibą w Żmigrodzie przy ul. Wrocławskiej 11, informuje, że ze względu na bezpieczeństwa klientów i pracowników teren firmy jest monitorowany w obrębie firmy przy ul. Wrocławskiej 11, 55-140 Żmigród.
Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w firmie PPHU Paszkiewicz Andrzej.
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.